Patron Szkoły - 55 Poznański Pułk Piechoty

Inicjatorem nadania naszej szkole imienia 55 Poznańskiego Pułku Piechoty był dyrektor p. Leszek Stecki. Uroczystość ta miała miejsce 14 września 1995 roku. 55. Poznański Pułku Piechoty wsławił się w bojach o losy Rzeczpospolitej  w 1919, 1920 i w 1939 roku. Pułk wziął swój rodowód z czynu powstańczego Wielkopolan. Do ochotniczych oddziałów garnęła się przede wszystkim młodzież, nierzadko piętnastoletni chłopcy.

            26 stycznia 1919 r. odbyła się uroczystość zaprzysiężenia pułku i jego dowódcy płk  Daniela Konarzewskiego. Wtedy to ofiarowano żołnierzom sztandar pułkowy.

       W marcu 1919 r. 1 Pułk Strzelców wyruszył na front w okolicach Lwowa, gdzie miał przerwać pierścień wokół oblężonego miasta. Zadanie to w pełni wykonano, ale zostało ono okupione wieloma ofiarami w szeregach żołnierzy.

           Rok 1920 przyniósł zmiany w numeracji pułku. Teraz 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich był 55 Poznańskim Pułkiem Piechoty. 2 lutego 1930 r. pułk przejmuje ppłk Stefan Rowecki, a następnie płk Władysław Ciecierzyński. Był on ostatnim dowódcą 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. 

Losy tego pułku były jak najściślej związane z Ziemią Leszczyńską. Odbywając tutaj służbę wojskową, żołnierze

leszczyńskiego garnizonu, często za cenę ogromnego wysiłku przygotowywali się do obrony naszych granic, aby w roku 

1939 chlubnie zdać swój żołnierski egzamin. Oni to już 1 i 2 września 1939 roku, stając w obronie tutejszych ziem, oddawali 

swe życie i przelewali krew.

      Żołnierze 55 pułku piechoty rzetelnie i sumiennie walczyli również nad rzeką Bzurą. Ulegli tam wielokrotnie silniejszemu 

nieprzyjacielowi, który posiadał druzgocącą przewagę w lotnictwie i wyposażony był w silną broń pancerną. Pomimo klęski 

pułk wykonał wszystkie powierzone mu zadania bojowe.

      Groby żołnierzy znajdują się m.in. w Lesznie, Rawiczu, Środzie, w Koźlu, pod Modlinem i w Warszawie. Są one 

dowodem bezgranicznego umiłowania ojczyzny i bohaterstwa.

      Imię  55 Poznańskiego Pułku Piechoty to dla młodzieży pouczająca lekcja historii i patriotyzmu, obrazująca walkę 

naszego narodu o egzystencję w najbardziej krwawej i niszczycielskiej ze wszystkich wojen, jakie na przestrzeni dziejów dotknęły ludzkość.