Archiwum‎ > ‎Rok szkolny 2017/2018‎ > ‎

Program rządowy „Aktywna tablica”

opublikowane: 2 sty 2018, 11:27 przez Żywień Joanna   [ zaktualizowane 28 sie 2018, 08:25 ]
2 stycznia 2018 r.
Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do realizacji rządowego programu pt. "Aktywna tablica". Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 tys. zł (przy wkładzie własnym organu prowadzącego w kwocie 3,5 tys. zł), w ramach którego doposażono szkołę w następujące pomoce dydaktyczne:
· 2 projektory ultrakrótkoogniskowe;
· 2 głośniki pozwalające na przekaz dźwięku;
· interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali.
Wraz z przystąpieniem do programu, szkoła realizuje następujące zadania:
1. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
2. Uczestniczenie przez przynajmniej jednego nauczyciela w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
a) udział w spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
b) zorganizowanie w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli  lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
c) dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
3. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
4. Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły.